menu up

Vragen & antwoorden

Moet ik een waarborg betalen?

Naargelang het gekozen tarief vragen we om een financieringsbijdrage te betalen. Dit bedrag is meteen ook uw gebruikslimiet die u niet mag overschrijden.

Deze limiet is niet een bedrag dat je maandelijks moet opgebruiken, maar is daarentegen een maximumbedrag dat je niet mag overschrijden.
Hierbij wordt rekening gehouden met het totale bedrag van nog openstaande facturen, een schatting van de nog niet verwerkte ritten en de geraamde kost van al gemaakte reservaties in de nabije toekomst.

de normale versie van de website