menu up

Vragen & antwoorden

Ik wil mijn cambio-contract stopzetten - wat moet ik doen?

Levensomstandigheden kunnen veranderen: als je ondervindt dat je cambio eigenlijk niet meer nodig hebt, dan hopen we in de eerste plaats dat je tevreden was over onze service.

Laat ons schriftelijk of per mail weten dat je je contract wil stopzetten. Je bent als cambio-klant niet voor een bepaalde termijn aan ons verbonden. Opzegging is op elk moment mogelijk met een opzegtermijn van twee weken voor het einde van de maand. Uiteraard kan je tot de laatste dag van je contract gebruik maken van de cambio-wagens. Eenmaal het contract afgelopen, knip je best je cambio-kaart in twee om ze onbruikbaar te maken.

Om een soepel verloop van de dienstverlening mogelijk te maken, behoudt cambio zich het recht voor om individuele contracten zonder opzeggingstermijn op te zeggen indien er vermoedens bestaan van zware inbreuken tegen de voorwaarden.

de normale versie van de website